Xanax 2mg

82 kr

Xanax används för att behandla ångest och panikångest. Det tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner som verkar på hjärnan och nerverna (centrala nervsystemet) för att ge en lugnande effekt. Det fungerar genom att förstärka effekterna av en viss naturlig kemikalie i kroppen.

Category:

Description

Köp Xanax Online Svenska

Vad är Xanax?

Xanax är ett bensodiazepin (ben-zoe-dye-AZE-eh-peen). Man tror att alprazolam verkar genom att öka aktiviteten hos vissa neurotransmittorer i hjärnan.

Xanax används för att behandla ångestsyndrom och ångest orsakad av depression.

Xanax används också för att behandla panikstörningar med eller utan rädsla för platser och situationer som kan orsaka panik, hjälplöshet eller förlägenhet (agorafobi).

Biverkningar av Xanax
Xanax kan bromsa eller stoppa din andning, särskilt om du nyligen har använt en opioidmedicin eller alkohol.

MISSBRUK AV XANAX KAN ORSAKA BEROENDE, ÖVERDOSER ELLER DÖD. Förvara läkemedlet på en plats där andra inte kan komma åt det.

Sluta inte använda Xanax utan att fråga din läkare. Du kan få livshotande abstinensbesvär om du plötsligt slutar använda läkemedlet efter långvarig användning. Vissa abstinensbesvär kan vara upp till 12 månader eller längre.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xanax 2mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *