Vicodine5-10mg

1472 kr

100 Kapslar

Hydrocodone är ett hostdämpande (hostdämpande) och narkotiskt smärtstillande medel för behandling av måttlig till måttlig svår smärta. Studier tyder på att hydrokodon är lika effektivt, eller mer effektivt, än kodein för hostdämpning och nästan ekvipotent med morfin för smärtlindring.Den vanliga dosen för vuxna är en tablett var fjärde till sjätte timme efter behov för smärta. Den totala dagliga dosen bör inte överstiga 6 tabletter.

Category:

Description

Vad är Vicodin och hur används det?
Vicodin är ett receptbelagt opioidläkemedel som används för att behandla symptomen på måttlig till svår smärta. Vicodin kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel.

Vicodin är en smärtstillande, opioidkombination.
Det är inte känt om Vicodin är säkert och effektivt för barn yngre än 2 år.
Vilka är de möjliga biverkningarna av Vicodin?
Vicodin kan orsaka allvarliga biverkningar inklusive:

bullriga andning
suckar
lätt andning
känner sig yr
illamående
smärta i övre delen av magen
trötthet
aptitlöshet
mörk urin
lerfärgade pallar
gulfärgning av huden eller ögonen
kräkningar
yrsel
trötthet eller svaghet

De vanligaste biverkningarna av Vicodin inkluderar:

yrsel
dåsighet
känner mig trött
illamående
kräkningar
magont
förstoppning
huvudvärk

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vicodine5-10mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *