Sale!

Percocet 10mg

87 kr

Denna kombinationsmedicin används för att lindra måttlig till svår smärta. Den innehåller ett opioid smärtstillande medel (oxikodon) och ett icke-opioid smärtstillande medel (acetaminophen). Oxykodon verkar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta. Paracetamol kan också minska feber.

Category:

Description

Används

Denna kombinationsmedicin används för att lindra måttlig till svår smärta. Den innehåller ett opioid smärtstillande medel (oxikodon) och ett icke-opioid smärtstillande medel (acetaminophen). Oxykodon verkar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta. Paracetamol kan också minska feber.

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Öka inte din dos, ta medicinen oftare eller ta den under en längre tid än vad som föreskrivs. Avbryt medicineringen på rätt sätt när så bestäms.

Bieffekter

Illamående, kräkningar, förstoppning, yrsel, yrsel eller dåsighet kan förekomma. Vissa av dessa biverkningar kan minska efter att du har använt denna medicin ett tag. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, berätta omedelbart för din läkare eller apotekspersonal.

För att förhindra förstoppning, ät kostfiber, drick tillräckligt med vatten och träna. Du kan också behöva ta ett laxermedel. Fråga din apotekspersonal vilken typ av laxermedel som är rätt för dig.

För att minska risken för yrsel och yrsel, res dig långsamt när du reser dig från sittande eller liggande läge.

Kom ihåg att detta läkemedel har ordinerats eftersom din läkare har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Tala omedelbart om för din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: avbruten andning under sömn (sömnapné), mentala förändringar/humörändringar, svåra mag-/buksmärtor, svårigheter att urinera, tecken på att dina binjurar inte fungerar bra (som förlust av aptit, ovanlig trötthet, viktminskning).

Få medicinsk hjälp omedelbart om du har några mycket allvarliga biverkningar, inklusive: svimning, kramper, långsam/grund andning, svår dåsighet/svårigheter att vakna.

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få medicinsk hjälp omedelbart om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda/svullnad (särskilt i ansikte/tunga/hals), svår yrsel, andningssvårigheter.

Detta är inte en komplett lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte anges ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Percocet 10mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *