Lorazepam 2mg and 10mg

185 kr

100 tabletter

Detta läkemedel används för att behandla ångest. Lorazepam tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner som verkar på hjärnan och nerverna (centrala nervsystemet) för att ge en lugnande effekt. Detta läkemedel verkar genom att förstärka effekterna av en viss naturlig kemikalie i kroppen (GABA).

Category:

Description

Biverkningar av Lorazepam 2mg och 10mg

Dåsighet, yrsel, förlust av koordination, huvudvärk, illamående, suddig syn, förändring i sexuellt intresse/förmåga, förstoppning, halsbränna eller förändring i aptit kan förekomma. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, berätta omedelbart för din läkare eller apotekspersonal.

Kom ihåg att detta läkemedel har ordinerats eftersom din läkare har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Tala omedelbart om för din läkare om du har några osannolika men allvarliga biverkningar, inklusive: mentala förändringar/humörförändringar (som hallucinationer, depression, självmordstankar), problem med att tala, synförändringar, ovanlig svaghet, problem med att gå, minnesproblem, tecken på infektion (som feber, ihållande ont i halsen).

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lorazepam 2mg and 10mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *