Dilaudid 8mg

538 kr

Används
Detta läkemedel används för att lindra måttlig till svår smärta. Hydromorfon tillhör en klass av läkemedel som kallas opioidanalgetika. Det arbetar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta.

Category:

Description

Används
Detta läkemedel används för att lindra måttlig till svår smärta. Hydromorfon tillhör en klass av läkemedel som kallas opioidanalgetika. Det arbetar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta.

Hur du använder Dilaudid
Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta hydromorfon och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta denna medicin genom munnen enligt anvisningar från din läkare. Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat. Om du har illamående kan det hjälpa att ta detta läkemedel med mat. Fråga din läkare eller apotekspersonal om andra sätt att minska illamåendet (som att ligga ner i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelser som möjligt).

Om du använder den flytande formen av detta läkemedel, mät noggrant dosen med en speciell mätanordning/sked. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos. Blanda inte ihop dosen av hydromorfonvätska i milligram (mg) med dosen i milliliter (mL). Fråga din apotekspersonal eller läkare om du är osäker på hur du ska kontrollera eller mäta dosen. Om din vätska är en suspension, skaka flaskan väl före varje dos.

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Öka inte din dos, ta medicinen oftare eller ta den under en längre tid än vad som föreskrivs. Avbryt medicineringen på rätt sätt när så bestäms.

 

Bieffekter

Illamående, kräkningar, förstoppning, yrsel, yrsel, dåsighet, svettning, rodnad eller muntorrhet kan förekomma. Vissa av dessa biverkningar kan minska efter att du har använt denna medicin ett tag. Om någon av dessa biverkningar varar eller förvärras, tala omedelbart om för din läkare eller apotekspersonal.

För att förhindra förstoppning, ät kostfiber, drick tillräckligt med vatten och träna. Du kan också behöva ta ett laxermedel. Fråga din apotekspersonal vilken typ av laxermedel som är rätt för dig.

För att minska risken för yrsel och yrsel, res dig långsamt när du reser dig från sittande eller liggande läge.

Kom ihåg att detta läkemedel har ordinerats eftersom din läkare har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dilaudid 8mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *