Dexedrine 15mg

1918 kr

30 Kapslar

Dexedrine är ett stimulerande medel som används för att behandla ADHD hos barn och vuxna samt för narkolepsi. Stimulerande medel påverkar de delar av hjärnan och centrala nervsystemet som styr hyperaktivitet och impulser.

Category:

Description

Dexedrine och andra stimulantia som används för att behandla ADHD är femferenta genom att:

Den stora skillnaden är de olika dosformuleringarna av läkemedlen. Vissa mediciner kommer i omedelbar frisättning, medan andra kommer i förlängd frisättning. Prata med din läkare om andra medicinska tillstånd du har så kan de hjälpa dig att göra ett välgrundat val.

Kan barn ta Dexedrine?

Barn 3 år och äldre kan ordineras Dexedrine för ADHD. De ska ta medicinen enligt ordination. Det är också viktigt att berätta för ditt barns läkare om andra mediciner de tar eller tidigare missbrukshistoria. Aptitdämpning är vanligt med stimulantia. Därför är det viktigt att övervaka tillväxthastigheten och vikten under behandlingen eftersom användningen av stimulantia har associerats med viktminskning och långsammare tillväxthastighet. Om behandlingen hindrar barn från att öka i längd eller vikt, kan behandlingen avbrytas.

Finns det potentiella interaktionsproblem för personer som tar Dexedrine och andra droger?

Ta inte om du har fått en monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) under de senaste två veckorna. Exempel på MAO-hämmare inkluderar linezolid, IV metylenblått, isokarboxazid, fenelzin, tranylcypromin, selegilin (plåster eller oralt) och rasagilin. Dessutom kan amfetaminserumnivåerna minska om de tas med sur mat, juice eller vitamin C. Diskutera med din läkare vilka andra mediciner du tar innan du påbörjar behandlingen för att undvika andra läkemedelsinteraktioner.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Dexedrine?

Vanliga biverkningar av Dexedrine kan inkludera:

  • huvudvärk
  • orolig mage
  • minskad aptit
  • sömnlöshet
  • yrsel
  • viktminskning
  • skakningar
  • torr mun
  • irritabilitet

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dexedrine 15mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *