Clonazepam

35 kr

60 tabletter

Klonazepam används för att förebygga och kontrollera anfall. Detta läkemedel är känt som ett antikonvulsivt eller antiepileptiskt läkemedel. Det används också för att behandla panikattacker. Klonazepam verkar genom att lugna din hjärna och nerver. Det tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner.

Category:

Description

Biverkningar av Clonazepam

Dåsighet, yrsel, trötthet, förlust av koordination eller ökad salivproduktion kan förekomma. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, berätta omedelbart för din läkare eller apotekspersonal.

Kom ihåg att detta läkemedel har ordinerats eftersom din läkare har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Ett litet antal personer som tar antikonvulsiva medel för något tillstånd (som kramper, bipolär sjukdom, smärta) kan uppleva depression, självmordstankar/självmordsförsök eller andra psykiska/humörproblem. Berätta omedelbart för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker några ovanliga/plötsliga förändringar i ditt humör, dina tankar eller ditt beteende, inklusive: förvirring, minnesproblem, tecken på depression, självmordstankar/självmordsförsök, tankar om att skada dig själv.

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få medicinsk hjälp omedelbart om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda/svullnad (särskilt i ansikte/tunga/hals), svår yrsel, andningssvårigheter.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Clonazepam”

Your email address will not be published. Required fields are marked *