• Adderall Quick View
  • Adderall Quick View
  • Adderall

  • 1500 kr
  • More common side effects The more common side effects of Adderall can include: lack of appetite Dry Mouth trouble sleeping Headache stomach pain Constipation nausea weight loss Anxiety dizziness These side effects may go away within a few days or a couple of weeks. If they’re more severe or don’t go away, talk with your doctor or pharmacist.   Dosage…
  • Add to cart
 • Adderall 20mg Quick View
  • Sale!
   Adderall 20mg Quick View
  • Adderall 20mg

  • 104 kr
  • Adderall är en kombination av amfetamin och dextroamfetamin, två centrala nervstimulerande medel som förbättrar fokus och minskar impulsiviteten genom att öka dopamin- och noradrenalinnivåerna i hjärnan.
  • Add to cart
 • Apixaban Quick View
  • Apixaban Quick View
  • Apixaban

  • 4000 kr
  • Apixaban is a type of medicine known as an anticoagulant. It makes your blood flow through your veins more easily, which means your blood is less likely to make blood clots. It's used to treat people who have had a health problem caused by a blood clot, such as: a blood clot in the leg (deep vein thrombosis, or DVT) What side…
  • Add to cart
 • Apixaban 2.5mg Quick View
  • Apixaban 2.5mg Quick View
  • Apixaban 2.5mg

  • 29 kr
  • Apixaban används för att behandla eller förebygga djup ventrombos, ett tillstånd där skadliga blodproppar bildas i benens blodkärl. Dessa blodproppar kan resa till lungorna och kan fastna i lungornas blodkärl, vilket orsakar ett tillstånd som kallas lungemboli.
  • Add to cart
 • Clonazepam Quick View
  • Clonazepam Quick View
  • Clonazepam

  • 35 kr
  • 60 tabletter Klonazepam används för att förebygga och kontrollera anfall. Detta läkemedel är känt som ett antikonvulsivt eller antiepileptiskt läkemedel. Det används också för att behandla panikattacker. Klonazepam verkar genom att lugna din hjärna och nerver. Det tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner.
  • Add to cart
 • Codeine Syrup (1.5 Oz bottle) Quick View
  • Codeine Syrup (1.5 Oz bottle) Quick View
  • Codeine Syrup (1.5 Oz bottle)

  • 392 kr
  • 30 Kapslar Kodein är ett opioid smärtstillande medel som används för att behandla mild till måttligt svår smärta. Det används också, vanligtvis i kombination med andra mediciner, för att minska hosta. Kodein finns tillgängligt som en eningrediensprodukt, eller i kombination med acetaminophen eller acetylsalicylsyra, och i vissa host- och förkylningsmediciner.  
  • Add to cart
 • Concerta XL 36 mgConcerta XL 36 mg Quick View
  • Concerta XL 36 mgConcerta XL 36 mg Quick View
  • Concerta XL 36 mg

  • 42 kr
  • Concerta XL is indicated as part of a comprehensive treatment program for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children 6 years of age and older and adults when corrective measures alone prove insufficient. This medication is used to treat attention deficit hyperactivity disorder - ADHD. It works by changing the amount of certain natural substances in the brain. Methylphenidate belongs…
  • Add to cart
 • Dexedrine 15mg Quick View
  • Dexedrine 15mg Quick View
  • Dexedrine 15mg

  • 1918 kr
  • 30 Kapslar Dexedrine är ett stimulerande medel som används för att behandla ADHD hos barn och vuxna samt för narkolepsi. Stimulerande medel påverkar de delar av hjärnan och centrala nervsystemet som styr hyperaktivitet och impulser.
  • Add to cart
 • Diazepam tablet 10mg (1 Tablet) Quick View
  • Diazepam tablet 10mg (1 Tablet) Quick View
  • Diazepam tablet 10mg (1 Tablet)

  • 62 kr
  • Diazepam används för att behandla spänningar, uttag av sprit och anfall. Det används också för att lindra muskelanfall och för att ge sedering före operationer. Detta läkemedel verkar genom att tysta storhjärnan och nerverna. Diazepam har en plats med en klass av mediciner som kallas bensodiazepiner.
  • Add to cart
 • Dilaudid 8mg Quick View
  • Dilaudid 8mg Quick View
  • Dilaudid 8mg

  • 538 kr
  • Används Detta läkemedel används för att lindra måttlig till svår smärta. Hydromorfon tillhör en klass av läkemedel som kallas opioidanalgetika. Det arbetar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta.
  • Add to cart
 • Dilaudid 8mg Quick View
  • Dilaudid 8mg Quick View
  • Dilaudid 8mg

  • 43 kr
  • 30 Tablets DILAUDID 8 mg TABLETS contain hydromorphone, which is a potent Schedule II controlled opioid agonist. Schedule II opioid agonists, including morphine, oxymorphone, oxycodone, fentanyl, and methadone, have the highest potential for abuse and risk of producing respiratory depression.
  • Add to cart
 • Dronabinol (Marinol) 8mg Quick View
  • Dronabinol (Marinol) 8mg Quick View
  • Dronabinol (Marinol) 8mg

  • 7685 kr
  • 60 Kapslar Dronabinol används för att behandla illamående och kräkningar orsakade av cancerkemoterapi. Det används vanligtvis när andra läkemedel för att kontrollera illamående och kräkningar inte har varit framgångsrika. Dronabinol används också för att behandla förlust av aptit och viktminskning hos patienter med HIV-infektion. Dronabinol (även kallad THC) är en konstgjord form av den aktiva naturliga substansen i marijuana (cannabis).
  • Add to cart